Verbroken contact tussen ouder en kind

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar conflicten tussen ouders en kinderen die leiden tot contactbreuk. Ook hoe vaak het voorkomt is slechts bij benadering bekend. Schattingen zijn dat het om een paar procent van de Nederlandse bevolking gaat, in aantallen zijn dat er toch enkele tienduizenden. De toename van het aantal echtscheidingen is hier zeker debet aan. In mijn praktijk krijg ik regelmatig te maken met mensen die, om wat voor reden dan ook, geen contact meer hebben met hun kinderen en ernaar verlangen de band te herstellen. Anita Drost schreef een boek over contactbreuk tussen ouder en kind. Mijn recensie over dit boek is eerder verschenen in het magazine van Nieuw Gezin (juni 2017).

Praktijkverhalen
Anita Drost is tekstschrijver en haar betrokkenheid bij het thema ‘verbroken contact tussen ouder en kind’ komt voort uit haar eigen geschiedenis. Ze gaat in op vragen rondom verbroken contact, zoals: hoe zoiets kan gebeuren, wat eraan vooraf gaat en of het weer goedkomt. Voor haar boek put ze niet alleen uit literatuur en haar eigen geschiedenis, maar heeft ze ook anderen geïnterviewd; praktijkverhalen die liefdevol zijn opgetekend. Dat is van belang bij zo’n gevoelig thema.

Uitleg-onmacht
Ze laat zien dat er meestal een pijnlijke geschiedenis voorafgaat aan het verbreken van contact. De feitelijke breuk is een optelsom van kleine en grote gebeurtenissen, voor een buitenstaander nauwelijks te bevatten. Als samenleving oordelen we vaak niet mild over contactbreuk: ‘zoiets doe je toch niet?’ Het maakt dat mensen die het meemaken weinig steun van hun omgeving ervaren. Ook zelf kunnen ze soms moeilijk uitleggen waarom het zover gekomen is. Drost noemt dit uitleg-onmacht.

Contactbreuk
De aanloopperiode naar een breuk kan soms tientallen jaren duren. Een conflict ontstaat vaak pas als het kind volwassen wordt. Dan gaat het met andere ogen kijken naar zijn of haar opvoeding en jeugd en legt het verbanden die het eerder nog niet kon leggen. Een contactbreuk is dikwijls geworteld in de geschiedenis die ouders en kind samen hadden en in de generaties daarvoor. Trauma’s gaan generaties lang mee en het contact verbreken, is een overlevingsstrategie.

Doorgezaagde wortels
Het is de vraag of contactbreuk leed of rust brengt. Ieder mens bestaat dankzij zijn ouders, de relatie tussen ouders en kinderen raakt aan de basis van iemands bestaan.
Else-Marie van den Eerenbeemt stelt: “Breken met je ouders is snijden in je wortels.”

Door te breken met je ouders word je in zekere zin vijand van jezelf. Het ontbreken van contact zorgt ervoor dat ouders en kinderen juist op een belastende manier met elkaar verbonden blijven.
Een tijdelijke breuk kan soms rust geven en tot nieuwe inzichten leiden. Er is gelegenheid om te leren constructief met het conflict om te gaan, zodat het niet hoeft te escaleren.

Rouwproces
Voor de meeste zoons, dochters, vaders en moeders geldt dat zij in een rouwproces belanden, nadat het contact is verbroken. Verlies slaat naar binnen, iemand die een verlies heeft geleden, heeft de neiging zich terug te trekken uit de wereld.

Lastige situaties
Alle thema’s die een rol kunnen spreken bij een (naderende) breuk komen in het boek aan bod: schuld, conflict, de rol van derden, rouw, opkrabbelen en herstel van het contact. Ook lastige situaties als familiefeesten, omgang met kleinkinderen, ziekte, mantelzorg en overlijden worden beschreven.

Voor professionals
Professionals kunnen in dit boek informatie vinden over de intergenerationele en systemische achtergronden van het conflict tussen ouder en kind. Ook zijn er tips en vragen opgenomen die behulpzaam kunnen zijn bij het werken met cliënten rondom het thema verbroken contact tussen ouder en kind. Deze tips zijn gebaseerd op wat de geïnterviewde ouders en kinderen toewensen aan mensen die in hetzelfde schuitje zitten of dreigen te raken als zij.

Voor jou
‘Verbroken contact’ is een boek dat je niet zomaar even wegleest, daarvoor zijn de verhalen te indringend. Het is een aanrader als je persoonlijk met dit thema te maken hebt. Natuurlijk ben je ook welkom om jou verhaal te delen, neem dan contact op via het contactformulier op mijn website http://www.systemischwerkenzeeland.nl/?page_id=238

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *