Kinderrechten

Vandaag, 15 mei, is het de Internationale Dag van het Gezin. De twee thema’s van dit jaar zijn de rechten van het kind in het moderne gezin en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Veel moderne gezinnen zijn samengestelde gezinnen, in Nederland ongeveer 200.000. Vaak krijg ik de vraag wat een samengesteld gezin precies is. Mijn antwoord is dan dat het gaat om gezinnen die ontstaan na echtscheiding, na het overlijden van één van de ouders of om ‘roze’ stiefgezinnen. Uiteraard zijn er grote verschillen tussen deze gezinnen. Wat ze gemeen hebben is dat het kind één van de biologisch ouders moet missen. Er is dus altijd een fundament van verlies.

Wat zijn eigenlijk de rechten van het kind? Ze zijn vastgelegd in een internationaal Verdrag, http://www.kinderrechten.nl/images/13/194.pdf. Voor kinderen uit samengestelde gezinnen vind ik een aantal artikelen belangrijk. Een kind heeft recht op een naam, recht op het kennen van zijn ouders en het recht door hen verzorgd te worden. Het recht om bij de ouders te leven of, als dat door echtscheiding niet mogelijk is, het recht op omgang met beide ouders. Beide ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en het belang van het kind staat hierbij voorop.

In mijn praktijk maak ik nogal eens mee dat een kind verscheurd wordt door de scheiding van zijn ouders. De liefde voor zijn vader of moeder moet ondergronds omdat één van de ouders zich heel negatief uitlaat over de ander. Wat deze ouder zich meestal niet realiseert is dat hij of zij daarmee voor 50% zijn kind afwijst. Een kind kan uiterlijk instemmen met de negativiteit van de ouder en van binnen loyaal zijn aan de ouder die vertrokken is. Vaak gaat zo’n kind probleemgedrag vertonen om toch gehoord en gezien te worden.

Mijn wens voor deze kinderen:

Afbeelding01

Lief kind,

Je hebt maar één vader en één moeder

Zij gaven jou het leven

Jij mag van hen ontvangen

Je hoeft niets terug te geven,

Niets op te lossen

Jouw ouders dragen hun eigen lot

Jij bent vrij om je eigen weg te gaan

Jouw naam geeft je een plek in je familie

Je mag weten waar je vandaan komt, bij wie je hoort

Ook als je ouders niet meer samen zijn

Mag je van hen allebei houden.

 

©Susan van der Beek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *